Како добити ваучер?

Туристички ваучер је документ који издаје Министарство трговине и туризма Републике Српске на основу кога корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај.

Корисник ваучера може бити сваки пунољетни грађанин Републике Српске. Корисник ваучера може користити ваучер само ради плаћања услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком код угоститеља који пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту за смјештај ван мјеста пребивалишта корисника ваучера.
Ваучер се може искористити за плаћање:
1. трошкова услуге смјештаја у минималном трајању од три ноћења заредом, у корист једног корисника ваучера,
2. трошкова услуге смјештаја у минималном трајању од четири ноћења заредом у корист два корисника ваучера и
3. трошкова услуге смјештаја у минималном трајању од четири ноћења заредом у више угоститељских објеката за смјештај, у корист два корисника ваучера, уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције.

Грађани који желе да искористе ваучер достављају Министарству трговине и туризма пријаву за ваучер попуњавањем образаца у електронском или штампаном облику.

Пријава за ваучер садржи:

1) име и презиме подносиоца пријаве,
2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ) подносиоца пријаве,
3) мјесто и адресу пребивалишта подносиоца пријаве,
4) контакт телефон,
5) назив угоститељског објекта за који је извршена резервација смјештаја, као и назив туристичке агенције уколико је резервација смјештаја учињена посредством агенције,
6) период резервације смјештаја и
7) изјаву којом подносилац пријаве за ваучер под материјалном одговорношћу гарантује да су подаци из пријаве тачни и истинити.

Уз пријаву на ваучер доставља се потврда о резервацији смјештаја и копија личне карте или пасоша подносиоца пријаве.

Туристички ваучер се може искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра 2020. године.